Możesz zaangażować się w pomoc na różne sposoby
pracując bezpośrednio lub pośrednio na rzecz wsparcia osób
w kryzysie bezdomności.

Co możesz robić?

Możesz wziąć udział w pojedynczych działaniach albo uczestniczyć w nich regularnie. Jeśli chcesz zaangażować się w regularne działania, podpiszemy z Tobą umowę, żebyś znał swoje prawa i warunki współpracy.
Wzór umowy możesz obejrzeć TUTAJ

Co my możemy zaoferować?

Przede wszystkim tworzymy warunki do niesienia realnej i wymiernej pomocy. Praca, dzięki której można poprawić czyjąś sytuację, zmienia także nasze życie, nadając mu sens, dając wiele satysfakcji. Tworzymy społeczność wokół ludzi znajdujących się w ekstremalnie trudnej sytuacji i wykluczonych z większości obszarów życia społecznego.