NASZA misja

Misją Serca Miasta jest niesienie pomocy osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem, poprzez tworzenie trwałych i skutecznych rozwiązań, które ograniczą powielanie i powiększanie się tego negatywnego zjawiska.
Wizją Serca Miasta jest tworzenie rzeczywistości, w której żadnej żywej istocie nie odmawia się szacunku oraz prawa do godnego i równego traktowania. Świata, w którym każda osoba, ma równoprawny głos, możliwość bycia wysłuchaną, decydowania o sobie i współdecydowania o otaczającej rzeczywistości, Świata solidarności społecznej, w którym każdy i każda nie pozostanie bez wsparcia.
Nasze wartości to zaangażowanie, empatia i tolerancja.

Kim jesteśmy?

Zaczęło w czasie lockdown’u, gdy Serce Miasta dopiero powstawało. Osoby w kryzysie bezdomności znalazły się w bardzo trudnej sytuacji i #zostańwdomu dla nich było niemożliwe. Część z nich, nie mając dostępu do informacji, nawet nie wiedziała co takiego się wydarzyło, gdy pozamykano miejsca, w których mogli otrzymać np. posiłek lub czyste ubranie, a ludzie zniknęli z ulicy. Serce się otworzyło by wypełnić te lukę, która pojawiła się tak nagle. Wszystko co działo się na podwórku przy ul. 11 listopada 22 – ludzie codziennie przychodzący po wsparcie i ludzie przychodzący by pomóc – to właśnie bijące Serce Miasta. Większość działających w podwórku firm, a zwłaszcza kluby Chmury i Hydrozagadka, oraz firmy warszawskie włączyły się w działania. Ludzie z Warszawy i spoza śledzili informacje na profilu Serca Miasta sprawdzając czego brakuje, jak można pomóc i reagowali błyskawicznie – przywozili rzeczy, gotowali, pomagali w sortowaniu odzieży i wydawaniu potrzebującym. Dziennie na podwórko przychodziło ok. 200 osób szukających wsparcia, a drugie tylko kontaktowało się z nami by to wsparcie dostarczyć.
Wszystko działo się dzięki wsparciu ludzi i firm oraz pracy ludzi Serca wraz z wolontariuszami i wolontariuszkami. Ogromna skala tych działań pokazała jak naprawdę może zadziałać solidarność społeczna i co oznacza w praktyce społeczna odpowiedzialność biznesu. Nawiązanie tej współpracy wynikało z potrzeby chwili, ale może być początkiem tego jak mądrze i sensownie pomagać, by doprowadzić do zmiany. Pomoc doraźna jest niezbędna i bardzo ważna dla osób w kryzysie bezdomności, ale nie można się do niej ograniczać. Nie chodzi o to by pomóc im przeżyć na ulicy, ale by trwale zakończyć kryzys bezdomności. Przy takiej mobilizacji społecznej można wprowadzić rozwiązania, które w mniejszym lub większym stopniu zmienią sytuację osób w kryzysie bezdomności, a przynajmniej stworzą warunki dogodne dla takiej zmiany.

FUNDACJA SERCE MIASTA

Serce Miasta jako inicjatywa nieformalna powstała i działa w ramach Fundacji Fundusz Współpracy i stanowi część projektu „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody wychodzenia z chronicznej bezdomności” realizowanego przez Fundację. Dzięki Fundacji udało się rozszerzyć działania na tyle, że znacznie poszerzyły one założenia i cele projektu. Dlatego powstała Fundacja Serce Miasta, by nadać działaniom strukturę i ramy prawne. Dzięki temu możemy znacząco poszerzyć naszą działalność, ubiegać się o fundusze krajowe i zagraniczne na realizację projektów na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Możemy też nawiązać formalną współpracę z darczyńcami i wolontariuszami. Nadal też realizujemy projekt i współpracujemy z Fundacją Fundusz Współpracy.

ZARZĄD FUNDACJI

Magdalena Żagałkowicz – prezeska zarządu

Kornelia Piądłowska – wiceprezeska zarządu

Witold Grzybowski – członek zarządu

RADA FUNDACJI

Karol Grygoruk

Agnieszka Sołtysiak

Zdzisław Korczyński

Statut

Wspierają nas