Mieszkanie jest prawem. Mieszkanie nie jest nagrodą. Mieszkanie jest pierwszym krokiem w wychodzeniu z bezdomności.

Mieszkanie daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki któremu można zacząć drogę wychodzenia z bezdomności. Można zacząć planować i myśleć o czymś więcej niż kto gdzie się będzie danego dnia spało, jadło, czy uda się kolejny dzień przeżyć, czy znajdzie się choć kilka minut bezpieczeństwa.
Głównym celem naszych działań jest wyprowadzenie jak największej liczby osób z kryzysu bezdomności. Obecnie bierzemy udział w projekcie testującym nową metodę przeciwdziałania bezdomności – HOUSING FIRST (Najpierw mieszkanie).

Co to jest Housing first?

Podstawą tej metody jest mieszkanie jako początek wychodzenia z bezdomności. Mieszkanie nie jest nagrodą, jest prawem, miejscem, w którym osoba w kryzysie bezdomności dopiero może dojść do siebie i zacząć podejmować w bezpiecznych warunkach decyzje dotyczące zmian w swoim życiu, zmian, które mogą trwale zakończyć kryzys bezdomności. To nie są decyzje i kroki, które można podjąć mieszkając na ulicy, gdy codziennym problemem jest to gdzie będzie się spało, jadło, myło, czy uda się znaleźć chwilę wytchnienia i bezpieczeństwa. Ciężko planować jest więcej niż w perspektywie jednego dnia.
To nie są warunki na dalekosiężne zmiany, właściwie jakiekolwiek zmiany, które mogą pomóc wyrwać się z ulicy. Dlatego zaczynamy od mieszkania – bez warunków wstępnych, które trzeba spełnić by w nim zamieszkać. Zresztą decyzja o zamieszkaniu jest pierwszą samodzielną decyzją osoby uczestniczącej w programie. Potem z tą osobą w mieszkaniu pracuje zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą terapeuci i terapeutki, prawniczka, pracownica socjalna, pielęgniarz, doradczynie zawodowe, psychiatrzy. Taki właśnie Zespół działa w realizowanym projekcie „Najpierw mieszkanie” oferując wsparcie terapeutyczne, socjalne, prawne, medyczne i związane z aktywizacją zawodową. Pracując z osobą w mieszkaniu podąża za potrzebami uczestnika/uczestniczki pomagając jej odzyskać chęć planowania w szerszej perspektywie i pozwalając jej samodzielnie decydować.
Ta metoda w Finlandii przyniosła wymierne efekty, a stając się od końca lat 80. elementem systemu przeciwdziałania bezdomności, całkowicie zlikwidowała bezdomność chroniczną. Głównym złożeniem jest odejście od systemu schronisk i noclegowni na rzecz samodzielnych mieszkań i mieszkalnictwa wspomaganego.
Jako Serce Miasta w tym projekcie odpowiadamy za remont i wyposażenie mieszkań komunalnych przekazanych przez m.st. Warszawa. W tej chwili w zamieszkanych jest już 8 mieszkań i przygotowujemy następnych 14. Działania w zakresie pozyskiwania i przygotowywania mieszkań, bezpiecznego schronienia prowadzimy w bardzo różnorodnym zakresie. Więcej o pracy metodą Housing First (Najpierw mieszkanie) można przeczytać TUTAJ

MIESZKANIA

Jako Serce Miasta w tym projekcie odpowiadamy za remont i wyposażenie mieszkań komunalnych przekazanych przez m.st. Warszawa. W tej chwili w zamieszkanych jest już 8 mieszkań i przygotowujemy następnych 14. Działania w zakresie pozyskiwania i przygotowywania mieszkań, bezpiecznego schronienia prowadzimy w bardzo różnorodnym zakresie.

MIESZKANIA PRZEJŚCIOWE

To projekt, którego realizację planujemy na wiosnę 2021. Chcemy przygotować 5 samodzielnych mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności, w hostelu, który wynajmujemy. Mieszkania będą samodzielna z łazienką i aneksem kuchennym. W tym czasie osoby zostaną objęte wsparcie, by móc zacząć funkcjonować samodzielnie. Czyli przenieść się już do swojego mieszkania, mieć zapewnione źródło utrzymania.

HOSTELE

Niejednokrotnie wykupujemy osobom w kryzysie bezdomności miejsca w hostelu, by zapewnić im bezpieczny start w wychodzeniu z bezdomności. Najpierw opłacamy im noclegi, a potem, w miarę stawania na nogi, zaczynają opłacać go sobie samodzielnie i zastanawiać się nad kolejnymi krokami. Im również zapewniamy różnorodne wsparcie w zależności od potrzeb. Nie określamy czasu, kiedy powinni zacząć samodzielnie finansować pobyt w hostelu oraz kiedy mają go opuścić. Za każdym razem jest to sprawa indywidualna, tak jak indywidualny jest plan wychodzenia z bezdomności. Z każdą z osób podpisujemy umowę i musi ona przestrzegać reguł, które przede wszystkim dotyczą funkcjonowania w hostelu, czyli niezakłócania porządku i pobytu innych osób.

Hostele odgrywają kluczową rolę w okresie jesienno-zimowym. Każdej zimy kilkadziesiąt osób umiera z wyziębienia. Dlatego też od tego roku organizujemy sezonowe zbiórki by chronić osoby w kryzysie bezdomności od zamarznięcia. Pierwsza zbiórka została zorganizowana dopiero w lutym 2021 r., ponieważ wcześniej z powodu pandemii zamknięte były wszystkie hostele.

NA CO ZBIERAMY FUNDUSZE

Średni koszt noclegu to 20-30 zł.