Zaczynamy uruchamiać doradztwo zawodowe
– zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb konkretnych uczestniczek i uczestników.

Najpierw są spotkania z doradczyniami zawodowymi i tworzenie indywidualnych planów.
W większości potrzebne jest wsparcie psychologiczne, jak w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, ale też związane z kryzysem bezdomności. W początkowej fazie osoby te są diagnozowane i planowane jest dalszy rodzaj i forma wsparcia.

Na tym etapie kluczową rolę odgrywają komunikacja i wsparcie.

Określamy potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego i, jeśli to konieczne, organizujemy lub opłacamy kursy zawodowe, czy też np. odnowienie certyfikatów. Staramy się oczywiście, żeby osoba była w stanie samodzielnie finansować sobie kursy, certyfikaty i inne, potrzebne do zdobycia zatrudnienia działania, ale w momencie gdy nie ma żadnych dochodów, pokrywamy koszty.
Pomagamy również w poszukiwaniu pracy, często zgłaszają się do nas pracodawcy/pracodawczynie, którzy chcą zatrudnić osoby w kryzysie bezdomności. Ta współpraca z nimi daje najlepsze efekty – dostajemy informację zwrotną, rozważamy jakie działania trzeba podjąć by dana osoba spełniała wszystkie wymogi związane z zatrudnieniem. Jest to moment, w którym osoba zatrudniona może się określić, stwierdzić czy taki rodzaj i forma pracy jej odpowiadają, czy też nie.

Wraz z profesjonalnym wsparciem przygotowywane jest CV.

Kluczowe i równie ważne jest utrzymanie się w pracy. W tym początkowym okresie osoby, które już znalazły zatrudnienie nadal korzystają z doradztwa zawodowego. To ważne i ma znaczenie dla ich przyszłego funkcjonowania na rynku pracy.

Zakładanie firmy

rozpoczęliśmy pilotażowy projekt, w którym osoby w kryzysie bezdomności współpracują ze sobą i przymierzają się do założenia spółdzielni. W tym zakresie pomagamy im na kilka sposobów:
Mniej więcej za pół roku będziemy mogli ocenić rezultaty i chętnie podzielimy się informacją czy i co się udało.